Privacyverklaring

Privacybeleid van de Kon. Ned. Vereniging EHBO afd. Eelde-Paterswolde

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Eelde-Paterswolde (hierna de vereniging) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy beleid geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging, onderafdeling van de KNV EHBO (Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO).

Wat zijn persoonsgegevens en wat leggen we vast?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Wat wij vastleggen zijn uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en de status van uw EHBO diploma.

Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer u herkenbaar in beeld bent zullen wij zonder uw toestemming geen gebruik maken van deze beelden.

Van wie verwerken de vereniging en de KNV EHBO persoonsgegevens?

Zowel de vereniging als de KNV EHBO verwerken persoonsgegevens. De vereniging sluit zich volledig aan bij het privacy statement van de KNV EHBO. Deze zijn voor iedereen in te zien op de website van de KNV EHBO onder de tab “ over EHBO”.

Wij verwerken gegevens van leden en oud-leden van onze vereniging.

 

Daarnaast worden persoonsgegevens van onze leden doorgegeven aan het European Resuscitation Council (ERC). Het ERC zorgt voor de uitgifte van reanimatie certificaten. Leden die behoefte hebben aan zo’n certificaat kunnen op de website van het ERC een account aanmaken en na het volgen van (bijscholings)lessen reanimatie daar een certificaat opvragen.

Waarvoor verwerkt de KNV EHBO persoonsgegevens van onderafdelingen?

U bent als lid van de vereniging door de KNV EHBO verzekerd voor aansprakelijkheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw gegevens goed zijn opgeslagen. Voor de volledige tekst van het privacy statement van de KNV EHBO willen wij u verwijzen naar de website van de KNV EHBO (http://www.koninklijke-ehbo.nl).

Hoe kan ik zien welke persoonsgegevens de vereniging van mij vastlegt?

Door in te loggen via MIJN KNV EHBO kunt u alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap terugvinden. Dit zijn de gegevens die door de ledenadministratie van de vereniging zijn ingevoerd in de Digitale Leden Administratie (DLA). Voor mutaties kunt u contact opnemen met het bestuurslid welke verantwoordelijk is voor de ledenadministratie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Binnen onze vereniging verwerken bestuursleden persoonsgegevens in de DLA van de KNV EHBO. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het bijhouden van de aanwezigheids- en competentieoverzichten bij de bijscholings- en opleidingslessen. Daarnaast wordt de DLA door onze vereniging gebruikt voor correspondentie vanuit het bestuur naar de leden. Ook worden gegevens uit de  DLA gebruikt voor de bemensing van evenementen.

Persoonsgegevens worden uitgewisseld met het Oranje Kruis voor de her-certificering (verlengen van het EHBO diploma). Hierbij gaat het om naam, geboortedatum en diplomanummer van leden van de vereniging.

De vereniging gebruikt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging kunt u zich wenden tot het bestuur van de vereniging.

Website van de vereniging

De vereniging maakt gebruik van de website www.EHBO-Eelde.nl. Op deze site worden geen persoonsgegevens van leden en oud-leden, anders dan bestuursleden, getoond.

 

De website van de vereniging maakt alleen gebruik van functionele cookies.