Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag is op te vragen bij de penningmeester