I.v.m. het Coronavirus staan de data voor de bijscholingslessen niet op de website, maar krijgen al onze leden persoonlijk bericht. Najaar 2020 worden er geen reanimatielessen voor cursisten buiten de vereniging aangeboden.

Cursussen

De EHBO-vereniging Eelde-Paterswolde verzorgt opleidings- en bijscholingslessen volgens de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad.

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden EHBO opleidingen en bijscholingen. Misschien geldt dat ook voor u. Het loont dus wellicht de moeite om de voorwaarden en vergoedingslijst van uw verzekering hierop na te kijken.

Basiscursus EHBO / Opleiding

  • 15 avonden (2 ½ uur per avond)
  • Examen, afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis
  • Geldigheid diploma 2 jaar
  • Kosten €250 (incl. boek, oefenmateriaal en examen)
Tijdens de opleiding EHBO worden theorie en praktijk afgewisseld zodat cursisten leren wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met letsel zoals: kneuzingen, botbreuken, snij- en schaafwonden, brandwonden of verslikking. Bovendien wordt aangeleerd wat men moet doen als het slachtoffer een kind is.
Daarnaast wordt in de opleiding veel aandacht geschonken aan het leren reanimeren en omgaan met een AED. Goed reanimeren, binnen 6 minuten na een hartstilstand, zijn voor een slachtoffer van levensbelang.
Na het behalen van het diploma is het niet verplicht om lid te worden van de vereniging maar het wordt wel aangeraden.

De EHBO-vereniging verzorgt hulpverlening tijdens evenementen. Als lid van de vereniging kun je (als je wilt) als vrijwilliger bij evenementen ingezet worden. Je loopt in het begin mee met een ervaren EHBO-er.

Het EHBO-diploma is 2 jaar geldig en kan verlengd worden als is gebleken dat de diplomahouder over de kennis en vaardigheden beschikt zoals Het Oranje Kruisboekje voorschrijft.  Om deze “competenties” op peil te houden organiseert de vereniging bijscholingsavonden EHBO en reanimatie voor haar leden. De instructeurs zien erop toe dat alle deelnemers tijdens deze avonden ook voldoende kennis en vaardigheden opdoen. De instructeurs stellen een opleidingsplan op voor 2 jaar. Wanneer diplomahouders per seizoen 7 lesavonden EHBO (waarin de kinder-EHBO is verwerkt) en 1 lesavond reanimatie bijwonen wordt voldoende lesstof aangeboden om de deelnemers competent te kunnen verklaren. Wanneer diplomahouders niet in de gelegenheid zijn om deze lesavonden te volgen kan een maatwerkvoorziening worden aangeboden. De kosten die daarmee gemoeid zijn worden dan betaald door de diplomahouder.
De EHBO-vereniging Eelde-Paterswolde is een partner van De Nederlandse Hartstichting. Ze verzorgt naast de reanimatie/AED-bijscholing voor leden van de vereniging, ook opleidingen en bijscholing reanimatie/AED voor mensen die geen EHBO diploma hebben. Een groot aantal mensen, binnen het werkgebied van de vereniging, die kunnen reanimeren zijn aangemeld als burgerhulpverlener.